Psilosybiini.info
Uudistunut keskustelupalsta osoitteessa https://discourse.psilosybiini.info

Huumeiden laillistaminen

Äänestys

Kannatatko kaikkien huumeiden laillistamista?

Ainakin dekriminalisointia
Säännösteltyä laillistamista (käytön dekriminalisointi sekä valvottu tuotanto ja myynti)
Kaikki täysin vapaaseen levitykseen
En mitään edellisistä

Poissa Ilviselmä

 • ihmekös tuo
  • Viestejä: 461
  • Karma: 48
  • Profiili
Niin, tästähän on viime aikoina puhuttu melkoisen paljon. Laillistamisella tarkoitetaan siis yleensä käyttörangaistuksista luopumista sekä huumeiden valmistuksen ja myynnin poistamista rikollisorganisaatioiden käsistä - toisin sanoen säännöstelyä ikärajoineen, tarkkaan valvottujen toimielimien avulla. Dekriminalisaatiolla tarkoitetaan pelkästään hallussapidon ja käytön rangaistavuuden poistamista.

Psykedeelipiireissä on toisinaan törmännyt siihen ajatukseen, että vain psykedeelit kannattaisi laillistaa, mutta minusta erityisesti kaikista vaarallisimmat huumeet tulisi laillistaa juurikin tuon vaarallisuuden vuoksi, ja kieltolaki käsitykseni mukaan moninkertaistaa niiden haitat.

Allaoleva on kasattu subjektiivisten näkemysteni värittämänä, ottakaa toki suolaripauksen kera.


Huumeiden täyskieltolakia on vastustettu mm. seuraavanlaisilla pointeilla:

* Laittomien huumeiden usein sisältämät jatkeaineet sisältävät terveydelle vaarallisia epäpuhtauksia
* Sosiaaliset kysymykset (mm. leimautumisen pelko), joiden seurauksena käyttäjät eivät välttämättä hae apua mahdollisten ongelmien ilmetessä. Kriminalisoinnista seuraa syrjäytymistä - monen huumeidenkäyttäjän ainoa rikos on käyttää laitonta päihdettä
* Huumeiden demonisointi ja käyttäjien kriminalisointi johtaa epäluottamukseen virkamiesten ja käyttäjien välillä, jonka seurauksena myös uskottava valistus on hankalaa
* Laittomista levityskanavista johtuva korkea hintataso, jonka seurauksena vaikeasti addiktoituneet joutuvat rahoittamaan käyttöään rikoksin; tämä lankeaa yhteiskunnan maksettavaksi
* Täyskiellot eivät ole onnistuneet vähentämään huumeiden käyttöä tai huumeista seuraavia ongelmia
* Ihmisillä on oltava oikeus tehdä omalla kehollaan mitä tahtovat niin kauan kuin eivät vahingoita muita
* Huumeiden laittomuus tulee kalliiksi. Verotettuina huumeista syntyisi tuloja, joita voitaisiin käyttää huumehaittojen hoitamiseen.
* Laittomus vaikeuttaa huumeiden tieteellistä tutkimusta.
* Nollatoleranssi on laki jota ei käytännössä ole mahdollista valvoa.
* Huumeista on toisinaan ihan hyötyäkin

Vaikka kaikki päihteet ovat potentiaalisen haitallisia, eivät täyskiellot tutkimustiedon mukaan onnistu karsimaan päihteiden käyttömääriä eivätkä etenkään käytöstä seuraavia haittoja, jotka kohdistuvat käyttäjien itsensä lisäksi myös sivullisiin ja yhteiskuntaan kokonaisuutena.

Huumeiden kieltolakia on verrattu paljon väkivaltaa ja mafiatuloja synnyttäneeseen alkoholikieltolakiin 1930-luvulla. Suuret huumekartellit hyötyvät nollatoleranssista (ja eräs Eteläamerikkalainen huumepomohan onkin avoimesti kiittänyt Yhdysvaltoja huumesodan ylläpitämisestä). Mitä enemmän kontrollia kiristetään, sitä suuremmat voittomarginaalit huumekauppiaille tarjoutuu. Kun yksi huumekauppias otetaan kiinni, syntyy tyhjiö joka täyttyy uusilla yrittäjillä hyvin nopeasti - aina löytyy heikossa elämäntilanteessa olevia, epätoivoisia ihmisiä jotka ovat valmiita ottamaan riskejä selviytyäkseen.

Huumeiden laittomuuden on myös nähty aiheuttavan suurta haittaa niille maille, jossa huumeita suuressa mittakaavassa - laittomia markkinoita varten - valmistetaan.


Laillistamista on vastustettu mm. seuraavilla perusteilla:
- Tiukan kontrollin Ruotsissa huumeiden käyttö on suhteellisen vähäistä
- Laillistaminen lähettäisi vääränlaisen viestin siitä, että huumeet olisivat hyvä asia
- Kieltolain sanotaan kasvattavan huumeiden hintoja, jonka oletetaan vähentävän käyttöä
- Huumeet on pidettävä kiellettynä koska ne ovat haitallisia ja liberaalimman päihdepolitiikan uskotaan kasvattavan haittoja
- Moraalinen kannanotto: "Huumeet ovat väärin/pahoja", eikä niitä siksi tule hyväksyä millään asteella
- Laillistamisen pelätään kasvattavan terveydenhuollon kuluja
- Kuosikuskit
- Jos käyttö jo addiktiot lisääntyvät, yhteiskunta kärsii käyttäjien rampautumisesta
- Huumeet aiheuttavat rikollisuutta

En varmastikaan ole kaikista objektiivisin laillistamista vastustavien näkemysten esittelijä, koska pidän monia noista pointeista täysin absudeina. Tein parhaani! Tehkää te paremmin. Haluaisin kuulla haastavia ja kantavia argumentteja laillistamista vastaan.


Voisiko huumeiden laillistaminen olla vähiten huono ratkaisu huumeongelmaan - ei vain Suomen vaan koko maailman mittakaavassa? Varmuutta ei toki ole saatavilla, koska, kuinka ollakaan, huumeet ovat toistaiseksi laittomia, eikä laillistamisen seurauksista siten voi olla ehdotonta varmuutta.

Liberaalimpaa päihdepolitiikkaa on kuitenkin varovaisesti kokeiltu, ja pahimmat pelot huumeongelman käsiinräjähtämisestä ovat osoittautuneet aiheettomiksi. Jo useampi maa, Portugal etunenässä (ks. mm. Cato Instituten raportti), on dekriminalisoinut huumeiden käytön. Tsekki seurasi tänä kesänä perässä, ja aiemmin mm. Meksiko, Kolumbia ja Argentiina ovat laillistaneet.

Sveitsissä ja muutamassa muussakin maassa jaetaan heroiinia vaikeasti riippuvaisille. Kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä.


Satunnaisia lainauksia:

British Medical Journal: An alternative to the war on drugs
"Senior Policy Analyst Stephen Rolles argues that we need to end the criminalisation of drugs and instead set up regulatory models that will control drug markets and reduce the health and social harms caused by current policy"

Kommentti Pohjois-Walesin poliisipäälliköltä: "If policy on drugs is in future to be pragmatic not moralistic, driven by ethics not dogma, then the current prohibitionist stance will have to be swept away as both unworkable and immoral, to be replaced with an evidence-based unified system (specifically including tobacco and alcohol) aimed at minimisation of harms to society.

Norja: "On 18 June 2010, Knut Storberget, Minister of Justice and the Police announced that the ministry is working on new drug policy involving decriminalization by the Portugal model, which will be introduced to parliament before the next general election".

"Consider Drug Regulation" says ex-president of Royal College of Physicians
"I feel like finishing my presidency on a controversial note. I personally back the chairman of the UK Bar Council, Nicholas Green QC, when he calls for drug laws to be reconsidered with a view to decriminalising illicit drugs use. This could drastically reduce crime and improve health. Drugs should still be regulated, and the argument for decriminalising them is clearly made by Stephen Rolles in the latest edition of the BMJ."

Drug Prohibition and Public Health: 25 Years of Evidence
"Drugs can certainly cause harm, but our selective application of punitive drug prohibition laws are at least as dangerous. These laws have spawned a lethal biosocial ecology in which the poorest nations and communities are ravaged by uncontrolled criminal drug markets, emerging infectious diseases, and the widespread corruption of civil society."

BC Centre for Excellence in HIV/AIDS: New Report Finds Drug Prohibition, Stricter Law Enforcement Key Sources of Violence and Gun Crime
"The systematic review identified 15 international studies examining the impact of drug-law enforcement on violence. Contrary to the prevailing belief that drug-law enforcement reduces violence, 87% of the studies (13 studies) observed that drug law enforcement was associated with increasing levels of drug-market violence."

Good politics, bad policy: drug prohibition ignores science, compassion, experience and logic.
"The Senate and Commons reports essentially vindicated the 1972 conclusion of the Commission of Inquiry into the Non-Medical Use of Drugs, chaired by Gerald Le Dain, that drug prohibition was more harmful than could be justified given that it could not produce the decline in drug use that its defenders repeatedly promised. On the basis of science, compassion, experience and logic the path toward drug law reform was clearly laid out by early 2003."

"What is most vexing, from the standpoint of one who has studied this issue for the past 20 years, is that drug prohibition cannot deliver on its objectives, yet no evidence of constant failure seems to damage its appeal to policymakers. It remains resistant to reform or revision because its defenders can answer every criticism with some version of "if prohibition does not produce the results we want, it's because of our collective unwillingness to do what is necessary to make it work."


Muutama lisälinkki:
UN expert calls for a fundamental shift in global drug control policy
Huumeongelma-blogi: Laittomaan kannabikseen liittyvä kulttuuri on vaarallisempaa kuin kannabiksen terveyshaitat (argumentit pätevät muihinkin huumeisiin)
Wikipedia: Arguments for and Against Drug Prohibition
Transform: After the War on Drugs - Blueprint for Regulation - keskustelun herättämiseen tarkoitettu ehdotus siitä, millaisin keinoin huumeiden säännöstely kieltolain jälkeen voitaisiin käytännössä toteuttaa.
Huumeiden laillistamisen FAQ
The Economist: Prohibition Has Failed - Legalization is the Least Bad Solution
Should We Legalize Drugs? History Answers Yes
Milton Friedman - Why Drugs Should Be Legalized


Jes, toivottavasti syntyy rakentavaa keskustelua.


Poissa Ilviselmä

 • ihmekös tuo
  • Viestejä: 461
  • Karma: 48
  • Profiili
Tekee vielä lisätä linkki huumeongelma-blogiin. Se on päihdepoliittinen blogi, johon sekä käännämme vieraskielisiä päihdepoliittisia kannanottoja/uutisia, että kirjoitamme omista käsityksistämme. Jos on osallistumishalua, niin ota yhteyttä. Löytyy myös keskustelufoorumi ja irc-galleria-yhteisö Kaikki huumeet on laillistettava. Tervetuloa, myös ja erityisesti vastaväitteet käyvät kernaasti!

Viimeisin käännös: Huumeiden dekriminalisaatio kannattaa. Ote tekstistä:

Lainaus
Portugalin dekriminalisaatio on ollut valtava menestys minkä tahansa mittapuun mukaan. Monien huumeiden käyttö on kiistattomasti vähentynyt useissa luokissa, esimerkiksi 15-19-vuotiaiden keskuudessa. Siellä missä käyttömäärät ovat kasvaneet, on kasvu ollut vähäistä - huomattavasti vähäisempää kuin useimmissa täyskieltoja ylläpitävissä EU-maissa.

Portugalissa, jossa huumeongelma oli aiemmin Euroopan pahimmasta päästä, kannabiksen käyttömäärät ovat tällä hetkellä Euroopan alhaisimpia, ja kokaiinin yksi alhaisimmista. Huumeisiin liittyvät ongelmat, esimerkiksi HIV:n ja hepatiitin leviäminen ja huumekuolemat, ovat kääntyneet jyrkkään laskuun.

Tutkimustietojen lisäksi Portugalin dekriminalisaation menestystä ilmentää se, ettei käyttökieltojen palauttamiselle ole juurikaan poliittista painetta. Kuten sosiaalisesti konservatiivisessa roomalaiskatolisessa maassa voi olettaa tapahtuvan, herätti dekriminalisaatioehdotus kiivaan väittelyn vuosikymmen sitten.

Monet poliitikot povasivat hurjia kauhukuvia - räjähtänyttä huumeidenkäyttöä nuorison keskuudessa ja Lissabonin muutosta "turistien huumetaivaaksi".

Yksikään noista kauhuskenaarioista ei kuitenkaan toteutunut. Portugalin asukkaat, joilla on mahdollisuus verrata 1990-luvun alun käsistä karannutta huumeongelmaa nykyiseen, huomattavasti kohentuneeseen tilanteeseen, eivät juurikaan kannata paluuta käyttökieltoihin. Myöskään yksikään vaikutusvaltainen poliitikko ei sellaista peräänkuuluta.

Ks. myös toiseksi uusin, Laittomaan kannabikseen liittyvä kulttuuri on vaarallisempaa kuin kannabiksen terveyshaitat


Poissa mansikkapelto

  • Viestejä: 46
  • Karma: 0
  • Profiili
Ensiksi haluan sanoa että, hyvin aloitettu thread, varsinkin tästä aiheesta. Tekee mieli ehkä kirjoittaa muutakin kuin, '' antakaa meidän pajauttaa, pliis..oikeesti.. ''.
Tämänhetkiseksi kannakseni voisin ilmaista että; Kannatan kannabiksen ja psykedeelien käytön laillistamista, ja kotikasvatuksen tietysti. muut ovatkin sitten nistien juttuja kaikki pirikoksueskopamijutut . Näin yksinkertaisesti. Asia on kuitenkin monimutkaisempi. Tietyllä tasolla kysymys lähtee siitä, ovatko huumeet yleensä sosiaalinen/yhteiskunnallinen ongelma.
Lainaus
* Huumeiden laittomuus tulee kalliiksi. Verotettuina huumeista syntyisi tuloja, joita voitaisiin käyttää huumehaittojen hoitamiseen.
Tämä on osittain totta, mielestäni kuitenkin tämä vain siirtäisi huumemonopolin valtion käsiin. Tässä tilanteessa huumeet olisivatkin kuin mc donalds tupakkayhtiö tai vastaava epäterveellisiä harrasteita tarjoava instituutio josta kertyy verotuloja, joilla sitten hoidettaisiin ongelmia joita homman epäterveellisyydestä syntyy. Eli raha kiertäisi taas uusissa ympyröissä, koska ihmiset tahtovat päänsä sekaisin ja tekevät sen eteen työtä ottavat lainaa jne. Elikkä periaatteessa kaikkien huumeiden laillistaminen vain antaisi kapitalistisioille uuden tavan tehdä ''rehellisesti'' rahaa. Luultavimmin useimmat huumeisiin liityvät ongelmat, liittyvät suuresti juuri rahanahneuteen. Onhan se nyt suorastaan törkeää että, ihmisen luontaisella tarpeella muuttaa tajuntaansa, joku läskinaama tuolla jossain tienaa miljoonia.

Lainaus
* Huumeiden demonisointi ja käyttäjien kriminalisointi johtaa epäluottamukseen virkamiesten ja käyttäjien välillä, jonka seurauksena myös uskottava valistus on hankalaa
Tämä on ehkä ensimmäinenongelma joka on ratkaistava ennen kuin pystytään rakentavaan huumekeskusteluun molempien osapuolien(huumeiden käyttäjät/laillistamisen kannattajat ja huumeiden käytön vastustajat)välillä. Tässä vaiheessa kun ollaan niin eri taajuuksilla ettei yksinkertaisesti voi keskustella.

Voisin sanoa että, järkevä ratkaisu olisi ehkä riisua huumeet kaikesta monetaarijärjestelmän haitoista, tarkoittaen että huumeita ei myytäisi vaan niitä voisi vaihtokaupalla itse kasvattamalla keräämällä tahi muuten itse hankkia. Niin, kuinkas tällaista hommaa valvot, oikein, et voi mutta voimme ehkä valistaa ihmisiä, koko maailmaa? Nykyisin meillä on internet ja globalisaatio, niitä ei ole vielä käytetty mihinkään merkittävään hyvään paitsi, satunnaisten fetisistien ja friikkien saattamiseen yhteen.
Lisäksi voisimme perimmäiseltä pohjalta ottaen kasvattaa lapsemme sillä tavalla rauhann ja rakkauteen tai vastaavaan, että heillä olisi pienemmät mahdollisuudet ajautua eskapistiseen huumeidenkäyttöön.
Sitten tullaan jälleen minun maailmanparannusteoriaani :D jossa hankkiutuisimme eroon suurkaupungeista suuresta osasta ihmisrotua ja eläisimme avoimissa kommunistisissä yhteisöissä, tasapainossa luonnon kanssa.

Mutta nyt puhuttiin huumeista, enkä osaa enään keskittyä kirjoittamiseen joten siihen asti näkemiin.life's a piece of shit and when you look at it
life's a laugh and death's the joke it's true
you see it's all a show keep 'em laughin as you go
just remember the last laugh is on you.

always look at the bright side of life.
and always look at the bright side of life.


Poissa Avalon

  • Viestejä: 350
  • Karma: 28
  • Profiili
En ajatellun ottaa vielä osaa keskusteluun, mutta ajattelin, jos Ilmiselvä lisäisi dekriminalisointi/laillistaminen-listaansa yhden erästä Huumeongelma-blogin tekstiä sivuavan kohdan lisää, toki tiivistettynä:
 • Yhden huumeen käyttö saattaa johtaa muiden laittomien päihteiden kokeilemiseen. Laittomuus asettaa huumeen laittaa sen samaan luokkaan muiden laittomien aineiden kanssa. Ei kaverini tyttöystävän serkun eksä edes harkinnut amfetamiinin tai heroiinin kokeilemista, ennen kun tutustui kannabikseen ja psykedeeleihin. "Ne ovat psykoaktiiveja, eivät oikeinkäytettynä saaneet mitään aikaan, jos käytän näitä oikein, ei mitään pahaa myöskään tapahdu." Mahdollista, mutta siinäkin on riskinsä. Lisäksi huumeiden oston yhteydessä solmitaan kontakteja, jotka saattavat johtaa muiden laittomien aineiden kokeilemiseen.
Tämä on kyllä aika monisyinen juttu siinä mielessä, että miten määritellään, mitkä päihteet ovat "ok" ja mitkä eivät. Jos on vapaus kokeilla kannabista, miksei olisi vapautta kokeilla metamfetamiinia? Eli vähän holhous/haittojenvähennysasennetta tässäkin... Mutta harva rinnastaa laillisen alkoholin laittomaan kannabikseen, mutta useampi rinnastaa laittoman kannabiksen laittomaan LSD:hen. Ja tietyllä porttiteorialla saatetaan päästä kuvailemaani tilanteeseen.
Psykoosi se siellä vain surisee.


Poissa Ilviselmä

 • ihmekös tuo
  • Viestejä: 461
  • Karma: 48
  • Profiili
Nykyisin meillä on internet ja globalisaatio, niitä ei ole vielä käytetty mihinkään merkittävään hyvään
Tämä on musta todella, todella paksu väite.


Poissa Shiron

  • Viestejä: 640
  • Karma: 26
  • Profiili
Sori. Mulla ei ole aikaa nyt kirjoittaa tähän syvällistä analyysia aiheesta, mutta olen dekriminalisoinnin/laillistamisen kannalla. Kannatan samanlaista mallia kuin mitä Kaliforniaan ollaan juuri mahdollisesti tekemässä.

Kannattaa katsoa millaista jälkeä tulee, kun kontrolli ei ole valtion hoteissa vaan rikollisliigoilla.

http://www.blogdelnarco.com/ (ei englanniksi)

Varoitus Blogi sisältää hyvin brutaaleja kuvia kuolleista ihmisistä eli heikkohermoisten on syytä ehkä olla käymättä kyseisellä saitilla.

Edit: Tosiaan Kaliforniassa kyse on kannabiksen laillistamisesta. Muiden huumeiden osalta kannatan samanlaista säädäntöä kuin esimerikiksi Portugalissa on.
Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming "Wow! What a Ride!"


Poissa mansikkapelto

  • Viestejä: 46
  • Karma: 0
  • Profiili
Lainaus
Lainaus
Nykyisin meillä on internet ja globalisaatio, niitä ei ole vielä käytetty mihinkään merkittävään hyvään
Tämä on musta todella, todella paksu väite.
Noh lause jatkuu siinä vielä. Juu ehkä tuli kirjoitettua ajattelemattomasti tuommoinen lause mutta, mielestäni tähän mennessä globalisaatiosta on näkynyt vasta lähinnä huonoja vaikutuksia, eri asia on se että jotain on tapahtumassa johtuen siitä, muutos on aina hyvästä sillä muutoksen avulla on hyvä oppia uutta ja maailmaa tuleekin ehkä kehittää juuri syöksymällä silmät ja suu auki pers edellä puuhun. Jep pieniä, ehkä suurempiakin asioita on tapahtunut/tapahtumassa ehkä, en vain ole katsonut koko hommaa oikealta kantilta? Suhtaudun kuitenkin kriittisesti globalisaatioon vielä, osin ainakin. Joskus pienenä ihmisenä tulee mieleen että, mitä vittua se mulle kuuluu mutta miksi sitten näitä mietin ja kirjoittelen. Yritän ratkaista jotain itselleni liian suurta kenties. Silloin onkin hyvä kun voi kirjoitella muiden samaa pohtivien kanssa näitä juttuja...internetissä. No voi helevetti kai siitä on sitten hyötyä mullekkin. 
No niin Ilmiselvä, pitää myöntää, se oli multa todella paksu väite.
life's a piece of shit and when you look at it
life's a laugh and death's the joke it's true
you see it's all a show keep 'em laughin as you go
just remember the last laugh is on you.

always look at the bright side of life.
and always look at the bright side of life.


Poissa Ilviselmä

 • ihmekös tuo
  • Viestejä: 461
  • Karma: 48
  • Profiili
Eihän sen että näkee jonkin asian positiivisia vaikutuksia tarvii tarkottaa sitä että pitäis lakata kriittisyys. Musta on aika vähän asioita joihin kohdistetusta kriittisyydestä ois haittaa - yleensä ennemminkin niin, että hyvät jutut paranee kritiikin myötä.

Mutta joo, jos et osaa nähdä hyviä puolia, et ehkä oo kattonu tarpeeks tarkasti. Usein meillä on tiukkoja mielipiteitä ja sit ku halutaan niin kovasti olla oikeassa, ni sit suostutaan vastaanottamaan lähinnä sellaista todistusaineistoa joka tukee kyseisiä mielipiteitä.


Poissa Ilviselmä

 • ihmekös tuo
  • Viestejä: 461
  • Karma: 48
  • Profiili
Dosentti ja valtiotieteiden tohtori Mikko Salasuon tuore kannanotto huumekeskustelun vaikeudesta Suomessa:
http://huumeongelma.blogspot.com/2010/11/miksi-huumekeskustelu-on-rautakankea.html
Miksi huumekeskustelu on (rauta)kankea?


Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Isohkoa huomattavampi kiitos tästä viestiketjusta, Ilmiselvä.
Seuraan keskustelua. Tämä saa myös uskomaan jopa lähitulevaisuuden muutosmahdollisuudet realistisemmiksi. Kaikki henkinen tukeni sinulle ja jokaiselle, joka valitsee toimia tämän merkittävän asian puolesta. Kaikki valoon.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

En löytänyt ketjusta vielä (sisällöstä kyllä, mutten terminä) mielestäni keskeisintä käsitettä huumesodassa: Tuntemattoman Pelko. Asioiden nimeäminen selkeyttää usein kaikkea. Samalla muistutan, etteivät asioista päättävät tahot useimmiten ole pahantahtoisia (paitsi ehkä lähtökohtaisessa demonisoinnissa 1900-luvun alkupuolella), vaan juuri tietämättömiä. Totta kai vastustin nuorempana esim. psilosybiinisienien päihdekäyttöä, koska mielikuvani siitä muodostui vallitsevan ilmapiirin ylläpitämien urbaanilegendojen pohjalta. Todennäköisesti sekä huumeiden laillistamista puolustavat että sitä vastustavat uskovat olevansa oikeassa ja toimivansa hyvän puolesta. Tämän vuoksi ratkaisevaa on avoin keskustelu ja juuri tiedon lisääminen. Itse asiassa taidamme kaikki tietämättämme pyrkiä huumesodassa samaan, oli kantamme kysymykseen mikä tahansa.

Itse uskon Totuuden (postmodernit relativistit yrittäkööt sietää) olevan lähempänä niiden näkemyksiä, jotka näiden huumeiden vaikutukset ovat oikeasti kokeneet.

Tuskinpa tulit äsken lukeneeksi mitään uutta tai omaperäistä. Teen kuitenkin sen, minkä toivoisin muidenkin laillistamista kannattavien tekevän - huutelen omassa ympäristössäni omin sanoin näkökulmia, jotka koen globaalin sisäistämisen arvoisiksi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Jos sillä nyt on jotain merkitystä, niin olen kanssasi (Ilmiselvä) hyvin samoilla linjoilla (jos ja kun katsotaan pilkkua himokkaalla silmällä, niin ainoa kritiikkini koskisi toiseksi viimeisen viestisi toteamusta kritiikin positiivisuudesta: "aika vähän asioita" >< ei yhtäkään asiaa). Avalonilla myös perinteinen ja tärkeä huomautus.

PS. Näkisin tämän topicin kovin mielekkääksi uudella Lainsäädäntö-alueella. Olisi mukava saada faktojen ja tapahtumakuvausten lisäksi nimenomaan kannanottoja.
Mielestäni minkä tahansa ketjun sopiminen muullekin kuin "Vapaa aihe" -alueelle on kelpo peruste siirrolle. Muttamutta, miltäs tämä kuulostaisi?

EDIT: Päädyin sittenkin lisäämään hieman "omaa" pohdintaa.
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa Mädi

 • Edesmennyt
  • Viestejä: 985
  • Karma: 79
  • Profiili
Paitsi että Lainsäädäntö on alueen 'Sienet päihteinä ja lääkkeinä' alla koskien näin ollen vain sieniä.
I haven't failed. I've just found 10,000 ways that won't work. ~ Thomas Edison


Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Paitsi että Lainsäädäntö on alueen 'Sienet päihteinä ja lääkkeinä' alla koskien näin ollen vain sieniä.
Ah, hyvä pointti. :)
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa Ilviselmä

 • ihmekös tuo
  • Viestejä: 461
  • Karma: 48
  • Profiili
ainoa kritiikkini koskisi toiseksi viimeisen viestisi toteamusta kritiikin positiivisuudesta: "aika vähän asioita" >< ei yhtäkään asiaa).
Ei kritiikille aina ole sijaa. Esim. tiettyinä uskomattoman flown musisointihetkinä on ihan vitun turha ajatella kriittisesti, tekee vaan. Tutkailulle on aikaa myöhemminkin. (Toisaalta kriittisyys flown hetkinä on toisinaan tosi kehittävääkin, että ei mulla mitään yleistä sääntöä tohon oo, paitsi että tosiaankin, ei sitä kritiikkiä ihan joka hetkenä ja kaikissa yhteyksissä tarvi.)

Joopa joo. Suomessa tulevat eduskuntavaaliehdokkaatkin uskaltavat jo vaatia huumeiden laillistamista:
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/107127-huumeavaus-eduskuntavaaliehdokkaalta-”laillistettava”
http://jouniflemming.puheenvuoro.uusisuomi.fi/53606-miedot-huumeet-laillistettava-suomessa
Kommenttejakin noista kiva lukea, aika paljon myötää ja omalla nimellä laillistamista vaativia.

Repikääpä siitä sitten. Lumivyöry on käynnissä, puhaltakaamme myötätuuleen.


Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Repikääpä siitä sitten. Lumivyöry on käynnissä, puhaltakaamme myötätuuleen.
Tahdon painottaa kiitollisuuttani siitä, että levität jatkuvasti arvokkaita artikkeleita ja sivustoja yhä useammille silmille.

On se jännä. Arvioisin itseni itsekriittiseksi mieleksi, ja tämän ansiosta väärässäolemiseni ei koskaan ole poissuljettu mahdollisuus. Huomasin noita "tavallisten kansalaisten" kommentteja lukiessa jälleen kerran, kuinka ylivoimaiset argumentit huumeiden laillistamisen puolustajilla tässä kysymyksessä on. Hmm. Välillä keskustelu tuntuu jo käyvän tylsistyttäväksi: Eikö todellakaan löydy erinomaisia argumentteja kieltolain puolesta? Useimpien huumausaineiden haitallisuudesta niitä kyllä löytyy, mutta eikö laillistamisen haitallisuudesta? Kai minun on sitten vain uskottava Flemmingiä siinäkin, että "Asia on kuitenkin pohjimmiltaan erittäin yksinkertainen".

Tässä vielä äänestäjämäärältään harvinaisen mielenkiintoinen gallup:
http://www.uusisuomi.fi/kysely/pitaisiko-miedot-huumeet-sallia-suomessa

Pitäisikö miedot huumeet sallia Suomessa?
Ääniä yhteensä: 1683
Kyllä: 42% (709 ääntä)
Ei: 58% (974 ääntä)

Huomioitakoon toki, että laillistamisen puolustajat ovat varmasti kiinnostuneempia äänestämään, ja jos kaikkiin suomalaisiin koteihin lähetettäisiin sama kysely, prosenttiosuudet muuttuisivat varmasti radikaalisti. Mutta milläs varmistat sen, että äänestäjä tietää aihealueesta yhtään mitään.

PS. Ilmiselvä: Höh, emme näköjään olleet kritiikistäkään ratkaisevasti eri mieltä. Tietenkin on hyvä käyttää tilannetajua ja nauttia flow'n kaltaisista elämän lahjoista, antaa oman ja toisten mielen levätä välillä jne. Silti en uskaltaisi suojata mitään asiaa täysin kritiikin ulottumattomiin. Monet hetket kyllä. (Jos offtopiccia vielä jatketaan, niin ehkä mieluummin yksityisviestein tai jottaain.)
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


kuskus

 • Vieras
Seuraava teksti on omaa mielipidettä/mutuilua kannabiksen laillistamisesta, omia ajatuksia muista päihteistä tulee myöhemmin kun kerkiän ajatukseni sanoiksi muuttamaan. Tämä siis muualta otettua omaa tekstiä koskien kannabiksen laillistamista, joten laskin että kuuluu tähän viestiketjuun.

"Eniten itseä keskustelussa häiritsee nämä kommentit "alkoholi pois ja kannabis tilalle" , täysin absurdia edes olettaa että alkoholi vielä joskus kiellettäisiin , sen käyttö HUOMATTAVASTI laskisi , tai ihmiset osaisivat selkeästi vähentää alkoholin kulutusta mahdollisessa dekriminalisoinin tapauksessa (vain esimerkki mahdollisista "oikeista" askelista kannabiksen kanssa).

Varmasti on ihmisiä jotka käyttävät alkoholia sen "paremman" (vihreän) vaihtoehdon ollessa laitonta, kallista, vaikeaa hankkia, syitä voi olla monia riippuen ihmisestä ja elämäntilanteesta. Mut syrjäyttäysikö se VALTAVÄESTÖLLÄ alkoholia vai tulisiko se vain rinnalle? En oikein jaksa uskoa että huomattavaa laskua alkoholin käytössä olisi.

Kannabis sekä alkoholi ovat kuitenkin tällähetkellä kummatkin suosittuja, sekä yleisiä päihteitä suomessa, ja yksinään ihan toimivia omalla tavallaan , kummassakin on haittansa , sekä hyvät puolensa,  kummallakin on vastustajat sekä puolestapuhujat, se kumpi on oikeassa , on mahdoton tietää. Hyvin erilaisista päihteistä on kuitenkin kyse.

Omasta kokemuksesta, tuttujen kokemuksista yms on ainakin tullut huomattua että varsinkaan kaikille nämä 2 päihdettä eivät toimi hyvin yhdessä, enemmän kuin kerran on käyny niin että "sopivassa" (järki sekä motoriikka toimivat riittävästi , ei sekavuutta tai ongelmia selviytyä yksinkertaisista arkipäiväisistä asioista) humalassa oleva ihminen polttaa kannabista, jonka jälkee ihminen ei olekkaan enään niin "sopivassa" päihtyneessä tilassa. Motoriikka pettää , sekavuutta, pelkotiloja (ns´ vainot) , hallitsematonta sammuilua (lue: taju kankaalla) , oksentelua sekä muuta haittaa.

No , edellemainitussa skenaariossa, onko syyllinen alkoholi? Ei mielestäni.
Onko syyllinen sitten kannabis? Ei mielestäni.

Nämä päihteet erikseen tuottavat tuottavat monille ihmisille hyvää oloa, apua kipuihin (kyllä, alkoholikin toimii ainakin itselläni kipulääkkeenä), euforista oloa sekä onnistuneita sosiaalisia hetkiä.

Joillekkin alkoholi ei sovi , ihmisestä tulee väkivaltainen  , tai muuten sekava , ja juominen ei koskaa pysy  "händyssä".

Joillekkin taas kannabis ei sovi , sekavuutta, huonoa oloa, "vainoja" yms.

Mutta hyvin harvoille (varsinkaan suurina määrinä) nämä ovat yhdistelmänä kovinkaan toimiva. (juu, tietenkin riippuu ihmisestä , alkoholin sekä kannabiksen määrästä yms mutta nyt tarkoitan valtaväestöä)

Kysymys kuuluukin , mikäli kannabis laillistettaisiin täysin tai sitä saisi kotona kasvattaa (kaikille helppoa pääsy ja dekriminalisointi) , ja se olisi jokaisen yli 18vuotiaan saatavilla, täytyisikö monien kannabiksen puolestapuhujien sanoma "ihminen ei ole väkivaltainen ja sekava kun hän on polttanut kannabista, vaan rauhallinen" vai olisiko valtaosa silti myös alkoholin vaikutuksen alaisena, ja useissa tapauksissa niin sanotusti "tuplasekaisin".

 Usein esim baareissa sekä yökerhoissa näkee ihmisiä kellä silmät punasena (juu yleistän täs ny niin kaikki ymmmärtää) , puheesta ei saa mitään selvää , ja selvästi on reilusti myös alkoholia nautittuna, jokainen varmasti joskus tälläisen tapauksen nähnyt. Mitäs yleensä käy?

 Itse voisin näkemieni tapauksien perusteella sanoa että noin 90% kyseisistä tapauksista joudutaan poistamaan ravintolasta henkilökunnan toimesta, yleensä rauhallisesti , välillä myös rauhattomammin.

 Miltä näyttäisikään suomen anniskeluravintolat mikäli kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus poltella siel tupakkikopissa kannabista?
Olisiko kenties trafiikki ulospäin pokejen saattelemana suurempaa kuin asiakasvirta sisäänpäin?

Nyt herää mielessäsi "mutta ei kaikki silti välttämättä polttais jos ei polta nykyäänkää..." , eipä sitä tarvii kun festareil / ulkoilmabileis/ baaris pistää jopo palamaan , niin kyl siitä aina kyseleviä katseita tulee läheltä , ja tullaan kyselee imui yms, eli kyllä ihmiset kannabista haluaa , vaikkei sitä itse pystyisi/haluaisi ostaa säkeittäin joltain kaverin kaverin kaverilta ylihintaan illalla puistossa säätäen jtain peltsiä...

Toinen asia on ikäraja, sekä sen valvominen... Nykyään kyllä miltein jokainen tavalla tai toisella saa käsiinsä kannabista, sitä kuinka nuoriin ikäluokkiin tämä ulottuu en tiedä,  mutta uskoisin että vähintään tuonne 14-15vuotiaaseen...

Mutta käsitykseni mukaan , mitä nuoremmaksi mennää,  sitä vaikeampaa se yleisellä tasolla on hommata,  tietenkin ihan looginen asia. Mutta, entäs jos kasvattajia / myyjiä olisikin enemmän , tämä tarkoittaisi automaattisesti kannabiksen määrän nousua kadulla, joka taas yleistymistä , joka taas helpoittaisi nuorten saatavuutta kannabiksessa.

Ja nyt meinasit sanoa "no se on terveellisempää kuin alkoholi, hyvä vaan et sais helpommin kukkaa" , tietenkin tuossakin on pointtinsa, mielestäni kuitenkin asia on niin että päihteet eivät mielestäni kuulu 12-15vuotiaiden elämään millään tavalla, ei vanhempien käytettynä , ei itse kokeiltuna, ei kavereiden tuputtamina tai muutenkaan.

 En missään nimessä haluaisi kasvattaa päihteiden määrää nuorilla jollain on muutenkin on niinpaljon paineita kavereiden ja yhteisön puolelta. monet nuoret ovat jättäneet harhaanjohtavan huumevalistuksen takia esim kannabista kokeilematta, koska hän pitää sitä vaarallisena aineena, vaikka se ei sitä samassa mittakaavassa kun koulussa opetataan olekkaa.

Onko tämä sitten huono asia?
Mielestäni ei , varmasti vanhemmalla iällä on enemmän aikaa tutustua omien intressien mukaan tarkemmin huumaaviin aineisiin , ja tällöin jo vanhemmalla iällä on helpompi katsoa subjektiivisesti faktoja , ja tehdä näiden pohjalta päätöksiä, haluaako kokeilla päihdettä vai ei.
Kasvuiässä oleva nuori joka jättää minkävain päihteen käyttämättä , on aina positiivinen asia muuten kieroutuneessa "valistus" järjestelmässä.

Suurina argumentteinä on myös puhuttu kannabiksen kasvattamista omaan käyttöön... Hei haloo , kui moni ihan oikeasti luulee ettei sitä myytäisi eteenpäin ?

 katteet varmasti laskisivat yleistymisen takia suomessa mutta varmasti olisi silti hyvät voitot bisneksessä, ja halutessaan voisi nostaa katteita välittämällä muihin maihin, sekö sitten on hyvä että suomest roudataan miljoonakiloa laillisesti kasvatettua, omaan käyttöön tarkoitettua kannabista ja jalostustuottei maailmaan, esim  rikollisille käyttöön huonolaatuisen hasiksen valmistamiseen jossa lisätään erilaisia kemikaaleja hasikseen nostaakseen omaa voitto-osuuttaan...?

Mikä sitten olisi se oikea suunta suomen kannabispolitiikassa?

Sitä en tiedä , en todellakaan , sen tiedän että täysi vapauttaminen , sekä kotikasvatuksen salliminen ei ainakaan ole hyviä vaihtoehtoja. Kenties pienien määrien hallussapidon rankaisematta jättäminen ja laajempi käyttö lääketeollisuudessa? mahdollisesti...
Jotain tuolta väliltä? Kenties jonkisortin maata mullistava systeemi missä on ihmisellä joko resepti lääkärillä joko tiettyyn määrään kannabista, TAI alkoholia viikossa? aika epätoden-näköisenä pidän tuota , mutta mitä sitä tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan ?


Kantani olkoon siis että kun joku keksii HYÖDYTTÄVÄN  , JÄRKEVÄN sekä oikeasti asioita PARANTAVAN tavan muuttaa suomen kannabis lainsäädäntöä , varmasti olen kyseisen lain kannalla , ja kävisin äänestämässä puolesta.

Onko suomi tällähetkellä valmis tekemään päätöksiä , tai ottamaan suurempaan levitykseen lisää päihteitä ? mielestäni ei , aikaa kuluu , ja maailmalla onkin ny hyvä seurailla pidempiaikaisia vaikutuksia.

Tietenkään suoraan muihin maihin suomea ei voi verrata, suomalaiset tuppaa vaa olemaan kansaa joka haluaa kuupan sekasin tavalla tai toisella  , joka näkyy selkeinä alkoholikulttuuri eroina muihin maihin verrattuna, mutta varmasti hyödyllistä tietoa kannabiksen laillistamisesta sieltä tullaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenien perusteella saamaan.


Olenko kannabiksen vastainen ihminen ? En , en missään nimessä , tulee itsekin kyseistä ainetta käytettyä sillointällöin, tai useammin , mutta se olemmeko me valmiita tähän muutokseen ei tarkoita että kaikki olisivat. "