Psilosybiini.info
Uudistunut keskustelupalsta osoitteessa https://discourse.psilosybiini.info

Sieniharrastajan juridiset oikeudet.

Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Tunne oikeutesi. Taikasienten kasvatus ja käyttö on selkeästi laitonta, mutta virkavalta/valtio ei saa kohdella sinua aivan miten sattuu. Tänne kerätään yksi Lainsäädäntö-alueen tärkeimmistä infopaketeista.

Viestiketju vapaasti rakenneltavissa. -Hypnagogic
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Aloitetaan ratkaisevalla oikeudella:

12 §
Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Lähde:
Suomen perustuslaki 11.6.1999/731
2 luku
Perusoikeudet

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Kotietsintä
Leikkelin pakkokeinolaista rikoksesta epäillyn oikeudet kotietsintätilanteessa.

5 §
Kotietsinnän toimittaminen


Kotietsintää aloitettaessa on kirjallinen etsintämääräys esitettävä paikalla olevalle, 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulle henkilölle. Jollei kirjallista määräystä ole, etsinnän tarkoitus on suullisesti esitettävä.

Kotietsintä on toimitettava siten, että siitä ei aiheudu haittaa tai vahinkoa enempää kuin on välttämätöntä.

Huone tai säilytyspaikka saadaan, jos se on tarpeellista, avata voimakeinoja käyttäen. Toimituksen päätyttyä on sillä tavoin avattu paikka sopivalla tavalla jälleen suljettava.

Kotietsintää ei erityisettä aiheetta saa toimittaa kello 21:n ja 6:n välisenä aikana.


1 §
Kotietsintä esineen löytämiseksi

Paikassa, joka ei ole sen hallinnassa, jota on syytä epäillä rikoksesta, saadaan kotietsintä toimittaa vain, kun rikos on tehty siellä tai epäilty on siellä otettu kiinni taikka muuten voidaan erittäin pätevin perustein olettaa, että etsinnällä löydetään takavarikoitava tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantava esine tai omaisuus taikka muutoin saadaan selvitystä rikoksesta.

4 §
Läsnäolo kotietsinnässä

Sille, jonka luona kotietsintä pidetään, tai hänen poissa ollessaan jollekin hänen talonväkeensä kuuluvalle paikalla olevalle on annettava tilaisuus olla etsinnässä saapuvilla ja kutsua siihen todistaja, jollei se viivytä toimitusta. Jollei kukaan mainituista eikä heidän kutsumansa todistaja ole ollut toimituksessa läsnä, on etsinnästä viipymättä ilmoitettava sille, jonka luona se on toimitettu.

7 §
Pöytäkirja ja todistus

Toimitusmiehen on pidettävä kotietsinnästä pöytäkirjaa. Kotietsinnästä on pyynnöstä annettava todistus sille, jonka luona etsintä on toimitettu.


Lähde / Lue Lisää:
Pakkokeinolaki 30.4.1987/450
5 LUKU - Etsintä

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870450 (sivun puolivälissä)
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Käyttäytyminen kuulusteluissa, pidätetyn oikeudet ja kotietsintä --
Tää on klassikko mikä on kiertänyt nettiä jo vuosia.

Kiitos Runoilijalle klassikon kierrättämisestä. Mainio, tiivis ja selkeä paketti. Linkitetään tännekin:

http://www.vihreetpantterit.org/old/enkommentoi.html
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~