Psilosybiini.info
Uudistunut keskustelupalsta osoitteessa https://discourse.psilosybiini.info

Lainsäädäntö-keskustelualueen suunnittelu

Äänestys

Kannatatko Lainsäädäntö-alueen ja sinne useampien viestiketjujen luomista?

Kyllä.
13 (92.9%)
En.
1 (7.1%)

Äänestäjiä yhteensä: 14

Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Tahtoisin ylläpidon ottavan kantaa tässä viestiketjussa syntyviin ideoihin. Ketjun viimeisimmät viestit voisi siirtää tämän topicin alle. Uskon, että tästä olisi kehittymässä merkittävä alue ihailtavasti rakentuvaan Taikasieni.nettiin.

Saadaan talveksikin askarreltavaa.
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Ehdottaisin alustavasti mm. alueen sijoittamista etusivun "Muu keskustelu" -osion toiseksi tai kolmanneksi alueeksi ylhäältä laskettuna.

Linkitän tähän olemassaolevat viestiketjut, jotka voisi siirtää uudelle Lainsäädäntö-alueelle:
(alueelta "Muu sienikeskustelu")
Sienet jäi tulliin
grow kittejä suomeen?
Sienikaupat
(alueelta "Vapaa aihe")
Huumeiden laillistaminen
Laittomien päihteiden käytöstä puhuminen avoimesti omalla nimellään. (?)
Lääkeluettelo + liitteet
Pelolla hallitseminen (?)
(alueelta "Sienet päihteinä ja lääkkeinä")
Viranomaisten suhtautuminen alaikäisen sientenkäyttöön (?)

Katsoin läpi kaikki viestiketjut, enkä itse kehottaisi muiden siirtämistä. Uusia viestiketjuja toivoisin luotavan juridisista oikeuksista ja nykyisestä huumausainelainsäädännöstä (informatiivista faktaa) sekä käyttäjien kokemuksista sienten ja viranomaisten yhdistelmästä. C:-)
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa Mik.is

  • Viestejä: 760
  • Karma: 47
  • Profiili
Hienoa, että haluat olla aktiivisesti kehittämässä!

Kokonaan oma alue taikasienten laillisuudesta/laittomuudesta, ei nyt heti sytyttänyt itseäni, kun se on jotenkin niin pieni asia taikasieniä ajatellen. Mietin vielä kuitenkin, voihan se osoittautua hyväksi ideaksi..

Edit: Nyt vähän aikaa mietittyäni tää vaikuttaa jo ihan hyvältä idealta.

Kertokaahan muut mielipiteitänne.

(En äänestänyt vielä, kun en saanut selvää kantaa mieleeni.)


Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Kiitos kommenteista, Mik.is.

Äänestäneet, olisi mukava jos ilmiantaisitte itsenne täällä ja voisitte vaikka lyhyesti perustella kantaanne, jos on jotakin mietteissä. Toki anonymiteettia kunnioitetaan myös. Kiitos kannanotoistanne.

Tästä vielä etukäteen luultavasti käytetyin linkki (mahdollisesti tulevaan) Lainsäädäntö-alueen informaatiopakettiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080373?search[type]=pika&search[pika]=huumausaine

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

EDIT: Alustavia otteita ajankohtaisesta huumausainelainsäädännöstä:

3 §
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
-- 5 ) huumausaineella: --
d) metyleenidioksipyrovaleronia, kat-kasvia (Catha edulis), meskaliinia sisältäviä kaktuskasveja ja Psilosybe-sieniä; (24.6.2010/595)
8 ) huumausaineen tuotannolla oopiumin, kokanlehtien, kannabiksen tai kannabishartsin erottamista kasveista, joista niitä saadaan.

7 §
Eräiden kasvien ja sienien viljelykielto
Kat-kasvin (Catha edulis), Psilosybe-sienien ja kokapensaan viljely on kielletty.

23 §
Eräät aineet, valmisteet ja testijärjestelmät
Tämän lain mukaista tuonti- ja vientilupaa ei tarvita sellaisille yhdistelmävalmisteille, jotka sisältävät muuta psykotrooppista ainetta kuin psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listassa I mainittua ainetta, joissa on huumausainetta vain vähän taikka joissa huumausaine on vaikeasti erotettavassa muodossa ja joihin voi liittyä aineen laajaan lääkinnälliseen käyttöön nähden vain vähäisenä pidettävä väärinkäytön vaara.

Rikostorjunta
42 § (16.10.2009/775)
Poliisi sekä tulli- ja rajavartioviranomaiset toimivaltaisina viranomaisina
Toimivaltaisia viranomaisia ovat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lisäksi myös poliisi huumausaineiden rikostorjuntaan liittyvissä asioissa sekä tulli- ja rajavartioviranomaiset huumausaineiden maahantuontiin, maasta vientiin ja kauttakulkuun liittyvissä asioissa --

44 §
Hävittäminen
Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen on todistettavasti hävitettävä tai määrättävä hävitettäväksi takavarikoitu tai valtiolle menetetyksi tuomittu huumausaine. --
Pidättämiseen oikeutettu virkamies saa todistettavasti hävittää tai määrätä hävitettäväksi huumausaineen laittomaan tuotantoon, viljelyyn, valmistukseen, hallussapitoon tai käyttöön tarkoitetun raaka-aineen, muun aineen, laitteen tai tarvikkeen, joka voidaan takavarikoida, jos on todennäköistä, että se tultaisiin tuomitsemaan valtiolle menetetyksi.

50 §
Voimaantulo
Tällä lailla kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1993 annettu huumausainelaki (1289/1993), jäljempänä vanha laki, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.


Luin kokonaan läpi, ja tuossa ovat poimittuina keskeisimmiksi arvioimani pykälät. Jatkan myöhemmin lain muille alueille. Kuriositeettina: Kuten huomaamme kohdasta 3 § 5) d, on taikasieniä koskeva lainsäädäntö erittäin tuoretta ja vielä muotoutumassa (24.6.2010/595).

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tällaisia perustietoja näkisin tarpeelliseksi (ja varmaan virkavaltaakin miellyttäväksi; peace and love) koota sivustomme käyttäjien tietoon. Päivittelen hajanaisesti tänne suunnitteluketjuun, kunnes saadaan joko alue perustetuksi tai idea hylätyksi. Mitä olette mieltä?


EDIT2: Tällaisen pätkän lisään vielä alustavasti toiselta sivulta:

Psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvat seuraavat aineet ja valmisteet

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista I
Psilosiini, psilotsiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4oli)
Psilosybiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-yylidivetyfosfaatti)
Seuraavat kasvit:
Psilosybe-sienet

[Seuraava ei ole läppä.]

Rikoslaki 19.12.1889/39
Me Aleksander Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Zsaari, Suomen Suuriruhtinas, y.m., y.m., y.m. [:D] Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä tahdomme Me täten armosta vahvistaa seuraavan rikoslain Suomen Suuriruhtinaanmaalle, jonka voimaanpanemisesta, niinkuin myöskin rangaistusten täytäntöönpanosta erityinen asetus annetaan:

Huumausainerikos 1 § (30.5.2008/374)
Joka laittomasti
1) valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee tai yrittää viljellä kokapensasta, kat-kasvia (Catha edulis) tai Psilosybe-sieniä,
4) myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää huumausainetta, tai
5) pitää hallussaan tai yrittää hankkia huumausainetta,
on tuomittava huumausainerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
-- rikoksentekijä on tuomittava törkeästä huumausainerikoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Huumausaineen käyttörikos
Joka laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta, on tuomittava huumausaineen käyttörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

[=pika&search[pika]=psilosybe]Tuolta löytyy perusteellisemmin lisää.]
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa LadLiS

  • Viestejä: 98
  • Karma: 2
  • Profiili
Mun mielestä toi hypnan ehdotus on hyvä. Äänestin kyllä.

Itellä ainaki alkutaipaleella mietitty paljon lainsäädännön kiemurat..

Mites... EIkös tohon olis hyvä vetää jotenkin mukaan sit se...... Miten se sanotaan.     
No siis kaikki nää puolustuspuhe jutut ku jengi lähtee tulemaan kaapista ulos näiden suhteen junou??
en oikeen ole nyt verbaalisessa tilassa.


Mun mielestä ne jutut sopis hyvin tonne samalle alueelle. "Kuumotuskulmaus"


Poissa SoilBreaker

  • Viestejä: 366
  • Karma: 25
  • Profiili
Alueita on jo tarpeeksi. Tulee hajanaisemman tuntuinen forumi jos jaetaan jokainen asia omaan ryhmäänsä, kun monille aiheille riittää ihan vain oma topic.
If a law is unjust, a man is not only right to disobey it, he is obligated to do so. - Thomas Jefferson


Poissa Mik.is

  • Viestejä: 760
  • Karma: 47
  • Profiili
"Lainsäädäntö"-alue voisi toimia ala-alueena tuonne "Sienet päihteinä ja lääkkeinä" osion alle, niinkuin "Käyttökokemukset" tällä hetkellä on.


Poissa Sebedeuksen poika

  • Viestejä: 84
  • Karma: 10
  • Profiili
Äänestin kyllä, mutta Mikkiksen ehdotus voisi olla hyvä kompromissi.


Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Voidaanhan ala-alue sitten myöhemmin laajentaa omaksi alueekseen, mikäli näyttää kasvavan. Alustavasti voisin kuvitella alueelle tuossa aiemmin linkittämieni (jo olemassaolevien) viestiketjujen lisäksi ainakin seuraavat topicit:

Lainsäädäntö-keskustelualueen suunnittelu (yhä auki ehdotuksille)
Sieniharrastajan juridiset oikeudet!
Nykyinen huumausainelainsäädäntö koskien taikasieniä
Busted-kokemuksia - poliisi ja sieneni
Kannanottoja nykyiseen huumausainelakiin
(>tai Ilmiselvän "Huumeiden laillistaminen")
Ajankohtaisia uutisia (sieni)huumausainerikoksista
Virkarikekokemukset / Joutuuko virkavalta edesvastuuseen rikkomuksistaan?
Minkälaisia rangaistuksia olet saanut taikasienien käsittelystä?

Ynnä siis tässä luettelemani. Näkisin alueen perustamisen fiksuksi aiheen laajuuden vuoksi. Näiden lisäksi tulisi tietenkin useampi viestiketju yksittäisten tapauksien kyselyistä, FAQ, jne.
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa Mädi

 • Edesmennyt
  • Viestejä: 985
  • Karma: 79
  • Profiili
Alueelle näyttäisi olevan kysyntää, joten annan myöntävän ääneni kokeilulle. Täytyy vielä suunnitella hieman, miten alue toteutettaisiin. Saattaisi hyvinkin kuulua Mki.is:en ehdottamaan alakategoriaan.
I haven't failed. I've just found 10,000 ways that won't work. ~ Thomas Edison


Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Mukavaa, että olette lämminneet projektille. :) Kiitos erityisesti SoilBreaker:lle kriittisestä näkökulmasta - koen ne ensisijaisen tärkeinä muutoksien hyödyllisyyttä arvioitaessa.

Äänet 9/1. Keskustelu on yhä auki. Mielipiteitä?
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa Mik.is

  • Viestejä: 760
  • Karma: 47
  • Profiili
Mielipiteitä?

No tällaista voidaan hyvin helposti kokeilla ja jos se osoittautuu huonoksi, peruutta toimet. Alueen luominen ja poistaminen on aika helppo homma, kuten viestiketjujen siirtäminenkin.

Ehdotan tätä kokeilua, kun Mädikin oli myönteisellä kannalla.


Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Ehdottaisin samantien uuden viestiketjun luomista alueelle:

Kysymyksiä Suomen huumausainelainsäädännöstä

Itseäni pohdituttaa esim. kasvattajan/hallussapitäjän kanssa samassa taloudessa asuvien vastuu - jos perheessä on vielä vaikkapa alaikäinen lapsi. Ja sen sellaista. Kuka luo alueen?


EDIT: Missäs Avalon on? Sieltä lähtivät ratkaisevat virikkeet projektiin.

EDIT2: Tästä viestiketjusta löysin myös hyviä linkkejä uudella alueella hyödynnettäväksi.
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa Avalon

  • Viestejä: 350
  • Karma: 28
  • Profiili
Avalon oli hoitamassa muita, ei lakiteknisesti yhtä epäilyttäviä asioita elämästään. Näitä parin päivän taukoja näyttää tulevan kohtuullisen usein nykyään.

Joo, tuohan vaikuttaa todella hauskalle leikkipaikalle meikäläisen kannalta. Kannatan myös sellaista, että eri alueilta löytyisi joku ohjaava linkki tämän suunnitellun alueen aiheisiin (esimerkiksi kärpässienijuttuja lukeva löytäisi alueelle, jossa käsitellään kärpässienten laillisuusstatusta).

Joo, aiemmat ehdotukset ovat ratkaisseet silmissäni monia ongelmia, joita olen tässä jo mietiskellyt. Ei kun työhön kiinni!
Psykoosi se siellä vain surisee.