Psilosybiini.info
Uudistunut keskustelupalsta osoitteessa https://discourse.psilosybiini.info

Mimosa Hostiliksen tilaaminen

Poissa jkt666

  • Viestejä: 52
  • Karma: 9
  • Profiili
Moi!

En tiedä onko tämä aivan varmaa.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä an- netun lain 15 §:n muuttamisesta
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi huumausainelakia ja sähköisestä lääkemääräyksestä an- nettua lakia.
Esitys kytkeytyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteisiin hyvinvoinnin edistämisestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä.
Esityksen mukaan huumaantumistarkoituksessa käytettävät kasvijauheet, -rouheet ja -valmis- teet, jotka sisältävät dimetyylitryptamiinia, määriteltäisiin huumausaineeksi. Tällöin niitä tuli- sivat koskemaan huumausainelaissa säädetyt yleiskiellot. Ehdotetulla muutoksella pyritään eh- käisemään päihdyttäviltä ominaisuuksiltaan huumausaineita vastaavien kasviperäisten valmis- teiden pääsyä markkinoille.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2022.

2.1.2 Käytäntö
Eräät kasvit ja niiden osat, kuten Mimosa hostilis -kasvin juurikaarna, sisältävät dimetyylitryp- tamiiniä, jäljempänä DMT. DMT on voimakas hallusinogeeni, joka on luokiteltu huumausai- neeksi huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2008) liitteessä II.
Oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että Mimosa hostilis -kasvin kasvimateriaali ei ole huumausainetta, vaikka materiaali sisältää DMT:tä. Tämä johtuu siitä, että Mimosa hostilis - kasvia — toisin kuin esimerkiksi kat-kasvi ja meskaliinikaktus — ei ole nimenomaisesti luoki- teltu huumausaineeksi. Mimosa hostilis -kasvin jauhettua juurikaarnaa ei ole myöskään katsottu vuoden 1971 yleissopimuksen 1 artiklan f kohdan i alakohdassa tarkoitetuksi valmisteeksi kat- sottavaksi liuokseksi, joka luokiteltaisiin huumausaineeksi. Ruotsin korkein oikeus on tulkinnut asian vastaavalla tavalla.
6

2.2 Nykytilan arviointi
On epäjohdonmukaista, että huumausainelain 3 §:n 1 momentin 5 kohdan mukainen huumaus- aineen määritelmä ei kata DMT:tä sisältäviä kasveja taikka DMT:tä sisältävästä kasvista val- mistettuja jauheita tai liuoksia, jotka kuitenkin vastaavat DMT:tä päihdyttäviltä ominaisuuksil- taan. Tämä on ongelmallista myös valvonnan kannalta, sillä Mimosa hostilis -kasvin juurikaar- naa on tuotu Suomeen jauheena, jota ei ole rutiinimenetelmin helppo erottaa muusta DMT:tä sisältävästä jauheesta.


Poissa Juju

  • Viestejä: 70
  • Karma: 2
  • Profiili
Okei, kiitos tiedoista! Eli jos on tarkoitettu tulemaan voimaan nyt keväällä, niin ei sitten kai ihan vielä ole voimassa? Mistäköhän tämän lain tarkan käytäntöönpanoajankohdan saisi selville?


Poissa syväluoto

  • Viestejä: 135
  • Karma: 15
  • Profiili
Okei, kiitos tiedoista! Eli jos on tarkoitettu tulemaan voimaan nyt keväällä, niin ei sitten kai ihan vielä ole voimassa? Mistäköhän tämän lain tarkan käytäntöönpanoajankohdan saisi selville?
Asian etenemistä voi seurata näiltä sivuilta:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_29+2022.aspx
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=STM071%3A00%2F2019
Tajunta laajenee niin paljon, että ennen pitkää sinne mahtuu muutakin kuin psykedeelit


Poissa Juju

  • Viestejä: 70
  • Karma: 2
  • Profiili
Okei, kiitos tiedoista! Eli jos on tarkoitettu tulemaan voimaan nyt keväällä, niin ei sitten kai ihan vielä ole voimassa? Mistäköhän tämän lain tarkan käytäntöönpanoajankohdan saisi selville?
Asian etenemistä voi seurata näiltä sivuilta:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_29+2022.aspx
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=STM071%3A00%2F2019


Kiitos! Tässähän tulee kiire.

*Edit: Nyt kaveri teki tilauksen. Ilmoittelen sit tänne miten onnistui.