Psilosybiini.info

Mitä aika on?

Poissa JPR

    • Viestejä: 54
    • Karma: 0
    • Profiili
Onko aikaa olemassa? Oliko se Einsteinin suhteellisuusteoriassa vai jossain muussa Einsteinin mietelmissä, että
kaikki tapahtuu samaan aikaan? Aikahan perustuu taivaankappaleiden liikkeisiin, vuorokaudessa maapallo pyörähtää
akselinsa ympäri, ja vuodessa maapallo kiertää auringon ympäri. Nykyään on vielä tarkemmat mittarit aikaa varten,
esimerkiksi kuka juoksee nopeimmin satasen matkan ja tätä mitataan jo sekunnin sadasosissa. Mikä on aikaa? Onko
se tapahtuma, jonka muistamme tapahtuneen ja vertaamme sitä tapahtumaan, joka tapahtuu muistamamme tapahtuman
jälkeen? Eli aika perustuu meidän aivojemme kykyyn muistaa, verrata tapahtumia toisiinsa.

Jos aika perustuu vain siihen, että muistamme edelliset tapahtumat, onko sitä olemassa jos emme muistaisi mitään
mistään? Vai onko aika olemassa vain siitä syystä että me kykenemme muistamaan?

Otetaan esimerkki: jos koko maailman liike pysähtyisi totaalisesti, silloinhan voisi kuvitella, että aikakaan ei
kulu. Kaikki on vain pysähtynyttä. Eikö tällöin voisi olettaa, että aika on liikettä, sarja erilaisia tapahtumia?
Sitähän sanotaan, että kun on tylsää, niin aika ei kulu. Kun on tylsää, ei tapahdu paljonkaan liikettä. Kun taas
keksii jotain kivaa tekemistä, aika kuluu kuin siivillä, koska tekee koko ajan jotain.

Onko aika vain harha, jonka aivomme luovat verratessaan tapahtumia toisiinsa? Onko meidän edes mahdollista
mietiskellä ajan olevaisuutta meidän aivojemme tapahtumia ja asioita vertailevan toimintaperiaatteen vuoksi?

Aikaan perustuu myös Kiire, joka on tähän aivojemme luomaan ajankuluun ja yhteiskunnan luomiin paineisiin
perustuva mielentila, joka ei ole todellinen. Jokainen voi olla kiireinen niin halutessaan, ja suurin osa onkin,
tiedostamattaan, että todellisuudessa ei ole kiire mihinkään.
En usko ihmeisiin, vaan oletan niiden tapahtuvan.