Psilosybiini.info

Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Aiheet - Arvalis

Sivuja: 1
1
Suippumadonlakki / Suippumadonlakkihavainot aikaisempina vuosina
« : Heinäkuu 10, 2019, 11:43 »
Kun pohditaan, että milloin kauden alku koittaa, on hyvä tutustua aineistoon menneiltä vuosilta ja katsoa milloin aikaisimmat havainnot on tehty:

2010: 27. heinäkuuta, Oulu
2011: 19. heinäkuuta, Savo
2012: 12. heinäkuuta, Uusimaa
2013: 30. heinäkuuta, Uusimaa
2014: 31. heinäkuuta, Kainuu
2015: 28. heinäkuuta, Pohjois-Savo
2016: 11. elokuuta, Joensuu
2017: 17. heinäkuuta, Etelä-Pohjanmaa
2018: 14. elokuuta, Etelä-Pohjanmaa(?)
2019: 24. heinäkuuta, Uusimaa

Voidaan siis varmuudella sanoa, että jo heinäkuussa saattaa paikoitellen olla tavattavissa suippumadonlakkiesiintymiä. Kylmät ja kosteat ilmat ovat suotuisia rihmaston kasvulle – vuosien 2016 ja 2018 poikkeuksellisen myöhäiset ensilöydökset selittynevät ehkä sillä, että kumpaisenkin kesän lopulla oli suuressa osassa maata aivan liian kuuma ja kuivaa.

Nämä aikaisempien vuosien ensimmäiset löydökset ovat kuitenkin olleet vain muutamien itiöemien esiintymiä (lukuunottamatta vuoden 2012 löydöstä, joka muistaakseni oli ruhtinaallinen) ja tavallisesti kunnon sadot ilmaantuvat vasta elokuussa.

Nyt on ainakin täällä ollut tavanomaista koleampi ja kosteampi heinäkuun alku, joten veikkaan, että pian kannattaa jo alkaa tiirailemaan maastoa.

EDIT: Vuoden 2019 ensilöytö lisätty listaan.

2
Laki ja päihdepolitiikka / Denver dekriminalisoi taikasienet
« : Toukokuu 09, 2019, 20:44 »
Historiallisessa päätöksessä Denverin kaupunki (Coloradon osavaltio, Yhdysvallat) asetti määräyksen, jonka mukaan psilosybiiniä sisältävien sienten käytöstä ja hallussapidosta ei enää rangaista. Kaupungin varoja ei enää ohjata psilosybiinisieniä koskevien rikosten selvittämiseen, mutta paikallislainsäädäntö ei voi puuttua liittovaltiotason luokitteluun, jonka mukaan psilosybiini on vaarallinen huumausaine.

Liittovaltion lainsäädännössä psilosybiini on listattu ns. Schedule I:een, joka sisältää yhdisteet, joilla nähdään olevan korkea väärinkäyttöpotentiaali ja vastaavasti mitätön lääkinnällinen arvo. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on kuitenkin jo ryhtynyt höllentämään psilosybiiniä koskevaa säätelyä ja antanut aineelle "breakthrough therapy"-statuksen, jonka on tarkoitus vauhdittaa psilosybiiniä koskevaa tutkimusta ja lääkkeellistämistä.

Aloite sai alkunsa pienimuotoisen kansalaisliikkeen ehdotuksesta. Kaupunki myös vuonna 2014 laillisti ensimmäisenä kannabiksen hallussapidon ja kaupan.

CNN: Denver becomes the first city to decriminalize hallucinogenic mushrooms
https://edition.cnn.com/2019/05/08/us/denver-magic-mushrooms-approved-trnd/index.htmlex.html

Lainaus
Denver has approved a city ordinance to decriminalize hallucinogenic mushrooms, the city's elections division said.

The Initiated Ordinance 301, or the Denver Psilocybin Mushroom Initiative, was approved Tuesday by less than 2,000 votes, according to preliminary results from the elections division.
About 50.5% of voters supported the ordinance, while about 49.4% were against it, election officials said.
The results will not become official until May 16.

Vice on HBO: How Denver Decriminalized Magic Mushrooms


3
Vapaa aihe / Osallistu eurooppalaiseen huumekyselyyn
« : Maaliskuu 04, 2018, 12:07 »
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) kerää dataa huumeiden käytöstä ja käyttötavoista neljässätoista Euroopan maassa. Suomessa kyselyn toteuttajana toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kyselyyn haetaan nimettömiä vastauksia yli 18-vuotiailta, jotka ovat käyttäneet huumeita viimeisen vuoden aikana. Kyselyyn voi vastata huhtikuun puoleen väliin saakka.

Osallistu kyselyyn täällä: https://drugusersurvey.limequery.com/index.php/873118/lang-fi

4
Lainaus
Korkein oikeus (KKO) on hylännyt syytteen, jossa turkulaisen miehen väitettiin tilanneen Espanjasta 10 grammaa pitoisuudeltaan vahvaa amfetamiinia.
Huumausaine saapui Suomeen postilähetyksessä, jonka päälle oli vastaanottajaksi merkitty miehen nimi ja kotiosoite. Lähetystä ei toimitettu perille, vaan se hävitettiin tullin toimesta.

KKO:n mukaan lähtökohtaisesti voitiin pitää hyvinkin todennäköisenä, että postilähetykseen merkitty vastaanottaja oli sen todellinen tilaaja tai että vastaanottajaksi merkitty taho oli muutoin tietoinen saapuvasta lähetyksestä. Tämä ei kuitenkaan yksinään riittänyt osoittamaan sitä, että syytettynä ollut mies olisi tuonut maahan kiellettyjä aineita tai tavaroita.

KKO totesi, että mies oli uskottavasti kertonut olosuhteistaan ja siitä, ettei hän tiennyt mitään kyseisestä postilähetyksestä. Suoritetuista tutkinnasta huolimatta miehen pankkitilimerkinnöistä eikä tämän kotoa ollut löydetty viitteitä huumausaineiden hankkimisesta. Miehen ei ollut myöskään osoitettu käyttäneen huumausaineiden postitilauksissa yleisesti hyödynnettyjä virtuaalivaluuttoja. KKO katsoi mahdolliseksi, että joku muu oli voinut tilata huumausaineen postitse miehen osoitteella tarkoituksin saada lähetys myöhemmin tavalla tai toisella häneltä haltuunsa. Kun asiassa ei ollut esitetty muuta todistelua, joka tukisi syytettä, KKO hylkäsi syytteen katsoen, että miehen syyllisyydestä oli jäänyt varteenotettava epäily.

Vantaan käräjäoikeus oli aiemmin KKO:n tavoin hylännyt syytteen. Helsingin hovioikeus oli syyttäjän valituksesta tuominnut miehelle huumausainerikoksesta neljä kuukautta ehdollista vankeutta.

Vastaavantyyppisiä juttuja on tällä hetkellä vireillä eri tuomioistuimissa useita.

Linkki ennakkopäätöksen tekstiin: http://www.korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1516017112683.html

5
Psilosybiinisienet sisältävät nimensä mukaisesti psilosybiiniä sekä pieniä määriä psilosiiniä. Psilosybiini eli 4-fosforyylioksi-N,N-dimetyylitryptamiini (4-PO-DMT) on tryptamiini ja fosforihapon esteri. Psilosybiini ei ole itsessään vaikuttava ainesosa, vaan se toimii aihiolääkkeen tavoin. Kun psilosybiiniä nautitaan, molekyylin sisältämä fosfaattiryhmä karsiutuu ihmiskehon entsyymien vaikutuksesta, jolloin psilosybiini muuntuu psilosiiniksi (4-HO-DMT). Psilosiini muistuttaa rakenteeltaan monia ihmiskehossa luontaisesti ilmeneviä (monoamiineiksi kutsuttuja) välittäjäaineita kuten serotoniinia eli 5-hydroksitryptamiinia (5-HT).

Psilosiini on monissa organismeissa (myös ihmisissä) jäämämäärinä esiintyvän N,N-dimetyylitryptamiinin (DMT) rakenteellinen sisar. DMT on tunnettu voimakkaista psykedeelisistä vaikutuksistaan - mutta toisin kuin sienten ainesosat, se ei ole suun kautta annosteltuna aktiivinen, sillä ihmiskehossa esiintyvät, monoamiinioksidaaseiksi (MAO) kutsutut entsyymit pilkkovat DMT:n ennen sen kulkeutumista verenkiertoon. MAO-entsyymit myös avustavat sisäsyntyisten tryptamiinien (mm. serotoniini ja melatoniini) ja fenetyyliamiinien (dopamiini, noradrenaliini) aineenvaihdunnassa, sekä myös vastaavat kyseisten aineiden esiasteiden palautumisesta verenkiertoon, jotenka ne voidaan nähdä olennaisena osana aivokemiallisen tasapainon ylläpitoa. Psilosiini kuitenkin on keholle vieraana aineena huomattavasti vahvemmilla näiden luontaisten mekanismien edessä: se väistää hapettavan entsyymin vaikutuksen ja siirtyy veri-aivoesteen lävitse keskushermostoon.

Kulkeutuessaan keskushermostoon psilosiini alkaa vaikuttamaan hermoston toimintaa hallinnoivissa reseptoreissa, eli välittäjäaineita vastaanottavissa proteiineissa. Yksinkertaistetusti kuvailtuna reseptorit toimivat kuten portit; mikäli oikeanlainen avain (agonisti) osuu porttiin (reseptoriin), niin se aukeaa ja tietyt signaalit pääsevät kulkemaan hermosolun lävitse. Toisentyyppinen avain (antagonisti) kykenee "sulkemaan portin" eli estämään signaalien kulun. Välittäjäaineille on useampia vaikutuspisteitä, reseptorin alatyyppejä, jotka välittävät eteenpäin erityyppisiä fysiologisia responsseja.Sienten vaikuttavat ainesosat muistuttavat kehomme luontaisia välittäjäaineita, vaikuttaen serotoniinireseptoreihin.

Koska psilosiini muistuttaa rakenteellisesti enemmän serotoniinia kuin muita kehon välittäjäaineita, niin on johdonmukaista päätellä, että se myös vaikuttaa pääasiallisesti serotoniinia vastaanottavissa 5-HT-reseptoreissa. Psilosybiiniä on tutkittu jo 1950-luvulta lähtien ja runsas tutkimusnäyttö on varmistanut edellämainitun olettamuksen. Tarkemmin ottaen psilosiinin vaikutukset aiheutuvat pääasiallisesti 5-HT2A-tyypin serotoniinireseptorien aktivaatiosta - kaikki klassiset psykedeelit (mukaanlukien DMT, LSD ja meskaliini) vaikuttavat juuri tässä reseptorissa ja ovat täten sen agonisteja. 5-HT2A-antagonisti (eli vastavaikuttaja) ketanseriini blokkaa psilosiinin visuaalisen ja ajattelutapaa radikaalisti muuttavan vaikutuksen.

Radiologisen kuvantamisen avustuksella on saatu selville, että 5-HT2A-reseptoreja on kaikkein tiheimmillään aivokuoren alueella. Aivokuori on ihmisillä ja muilla kädellisillä huomattavasti suurempi kuin muilla nisäkkäillä. Yksinkertaistetusti voidaan ilmaista, että aivokuori on vastuussa abstraktista ajattelusta, aistimusten tulkinnasta ja kielellisten konseptien muodostamisesta (eli suurelta osin tietoisuuden perusmekanismeista). 5-HT2A-reseptorien aktivoituminen johtaa ns. kiihottavien postsynaptisten virtauksien (EPSC) voimistumiseen ja tietyntyyppisten metabotrooppisten glutamaattireseptorien ketjureaktiomaiseen (kaskadiseen) deaktivoitumiseen (joka on psykedeeleille erityinen ja keskeinen vaikutustapa).

Psykedeelisen aineen stimuloidessa serotoniinireseptoreja aivosähköaaltojen oskillaatiot vaimenevat ns. assosiaatioalueilla ja aivoalueiden väliset yhteydet hiljenevät. Tässä vaiheessa helpoiten havaittavissa oleva vaikutus on radikaali muutos visuaalisessa havainnoinnissa ja tuntemusten tulkinnassa.

Nykyolettamus on, että psilosiinin vaikutuksesta myös aivojen uudistumiskykyä ylläpitävän aivoperäisen hermokasvutekijän (BDNF:n) pitoisuudet kasvavat useilla hermostoalueilla serotonergisen viestinnän laukaisemana, ja tämä saattaa olla osittain vastuussa sienten sekä muiden psykedeelien käyttäjien havaitsemista terapeuttisista vaikutuksista.

On tiedetty jo pidempään, että sienet vaikuttavat myös joissakin muissa reseptoreissa. Vuonna 2010 toteutettu tutkimus valotti asiaa tarkemmin ja laajemmalti kuin aiemmin; psilosiini vaikuttaa kymmenessä eri serotoniinireseptoreissa (joista kukin vastaa varsin erilaisista toiminnoista) ja kaiken kaikkiaan seitsemässätoista eri sijainnissa.Psilosiinin kartoitetut vaikutuskohteet. (T. S. Ray, 2010)

Psilosiinin vaikutusta muissa reseptoreissa ei vielä tunneta tarkkaan, mutta 5-HT1A-välitteisen vaikutuksen tiedetään olevan vastuussa joistakin aiheutuvista kehollisista ja tajunnallisista tapahtumista. Kyseisen reseptorin stimulaatio mm. johtaa ns. rakkaushormoninakin tunnetun oksitosiinin, ns. orgasmihormoni prolaktiinin sekä beeta-endorfiinin erityksen kasvuun - joten voimme päätellä tämän reseptorin aktivoinnin edesauttavan sienissä koettujen raukeuden ja autuuden kaltaisten tunteiden ilmenemistä. Empatiaa lisäävistä vaikutuksistaan tunnetun MDMA:n on todettu tuottavan sosiaalista kanssakäymistä edesauttavat "prososiaaliset" vaikutuksensa nimenomaan tätä reseptoria stimuloimalla. Myös SSRI-lääkkeiden tehokkuuden masennuksen hoidossa uskotaan osittain pohjautuvan juurikin 5-HT1A:n toiminnan säätelyyn.

Psilosiinin tiedetään myös helpottavan tietyntyyppisistä päänsärkytiloista kuten Hortonin syndroomasta ja migreenistä kärsivien oireita, toisinaan yksittäisen annoksen vieden kohtaukset jopa kuukausiksi pois. Tähän saattaa ainakin osittain olla syynä psilosiinin 5-HT1D/1B-agonistinen vaikutus, mikä on myös vaikeiden päänsärkytilojen hoitoon käytetyn triptaanilääkityksen pääasiallinen vaikutustapa.

Psilosiinin biologinen puoliintumisaika on 2-3 tuntia ja psykoaktiiviset vaikutukset hiipuvat tavallisilla käyttöannoksilla 3-6 tunnin kuluessa. Aineenvaihduntatuotteet poistuvat virtsan myötä 48 tunnissa.

Tällä hetkellä psilosybiini on maailmalla tapahtuvan, vuosikymmenten hiljaiselon jälkeen elpyneen psykedeelitutkimuksen kultastandardi. Psilosybiiniä käytetään lääketieteellisessä tutkimuksessa sen mahdollisten lääkinnällisten vaikutusten vuoksi. Sen toivotaan tarjoavan lievitystä esimerkiksi ahdistus-, masennus- ja pakko-oirehäiriöisten sekä Hortonin syndroomasta kärsivien päänsärkypotilaiden potemiin oireisiin. Tämän lisäksi sitä hyödynnetään poikkitieteellisessä tietoisuudentilojen kartoittamisessa.

Lähteet:

 • D. E. Nichols & C. D. Nichols: Serotonin receptors (Chemical reviews, 2008)
 • Passie et al.: The pharmacology of psilocybin (Addiction Biology, 2002)
 • T. S. Ray: Psychedelics and the Human Receptorome (PLoS ONE, 2010)
 • F. X. Vollenweider & M. Kometer: The neurobiology of psychedelic drugs: implications for the treatment of mood disorders (Nature, 2010)
 • Manevski et al.: Glucuronidation of Psilocin and 4-Hydroxyindole by the Human UDP-Glucuronosyltransferases (Drug Metab Dispos., 2010)
 • Fribourg et al.: Decoding the signaling of a GPCR heteromeric complex reveals a unifying mechanism of action of antipsychotic drugs. (Cell, 2011)
 • Muthukumaraswamy et al.: Broadband Cortical Desynchronization Underlies the Human Psychedelic State (The Journal of Neuroscience, 2013)
 • Psilocybin Biases Facial Recognition, Goal-Directed Behavior, and Mood State Toward Positive Relative to Negative Emotions Through Different Serotonergic Subreceptors (Vollenweider et al., 2012)
 • R. A. Sewell et al.: Response of cluster headache to psilocybin and LSD (Neurology, 2006)

6
Kasvit, päihteet ja lääkkeet / 5-MeO-DMT
« : Tammikuu 03, 2017, 16:48 »
Oma suosikki oli poltettava sammakonmyrkky bufo alvarius joka vei jonnekkin mitä on hyvin vaikea kuvailla, mutta oli päräyttävimmät 15 min ikinä =)
Otitko Octavion retriitillä tavaraa vai mitä?

Tästä voisi melkein tehdä oman topicinsa. Vaikutusprofiili kuitenkin poikkeaa noilla 5-MeO-tryptamiineilla siitä mitä se on dialkyylitryptamiineilla ilman 4- tai 5-position sivuketjuja. Vaikutusaika on eri ja kokemus sävyttyy eri tavoin.

Mulla on vain kerran todella isolla annoksella 5-MeO-DMT:tä näkynyt visuaaleja ja ne oli lähestulkoon mustavalkoisia; usein mieli matkasi jonnekin kaikkialla läsnäolevaan rakastavaan ytimeen, mutta visuaaliset vaikutukset rajoittuivat lähinnä pintojen hehkumiseen ja näkymän terävöitymiseen. Tämä johtunee siitä, että 5-MeO-DMT:n vaikutus 5-HT2A-reseptoreihin on huomattavasti vähäisempi suhteessa muuhun, sillä tuon reseptorin aktivaation tiedetään aiheuttavan klassisten psykedeelien kohdalla aistihavaintojen vääristymistä ja ajatusketjujen muuntumista (5-HT2A on ns. psykedeelireseptori). Toisaalta sitoutuvuus esim. 5-HT1A-reseptoriin on huomattavan voimakasta; tuon väylän stimulaation tiedetään vastaavan jossain määrin mm. MDMA:n aiheuttamista empatogeenisistä fiiliksistä. Mut musta jotenkin MDMA:ssa homma menee ihan toisinpäin kuin 5-MeO-DMT:n kanssa: MDMA:ssa rakastan kaikkea, mutta 5-MeO-DMT:ssä tunnen kaiken luovuttavan rakkautta minulle.

Tässä kuvassa näkyy hyvin N,N-DMT:n, 4-HO-DMT:n ja 5-MeO-DMT:n eroavaisuudet vaikutuskohteisiin sitoutumisen suhteen:


Thomas S. Ray: "Psychedelics and the Human Receptorome" (PLOS ONE, 2010)

7
Tuoreen tutkimuksen mukaan rusotäpläjuurekkaan (jota ilmeisesti tavataan myös Suomessa) sisältämä (Salvia divinorumin vaikuttavan aineen salvinoriini A:n sukuinen) kollybolidiksi nimetty aine toimii (kuten salvinoriini A) erittäin potenttina κ-opioidireseptorin agonistina.

Collybolide is a novel biased agonist of κ-opioid receptors with potent antipruritic activity (Gupta et al., 2015)

Lainaus
In recent years, the κ-opioid receptor (κOR) has become an attractive therapeutic target for the treatment of a number of disorders including depression, visceral pain, and drug addiction. A search for natural products with novel scaffolds targeting κOR has been intensive. Here, we report the discovery of a natural product (Colly) from the fungus Collybia maculata as a novel scaffold that contains a furyl-δ-lactone core structure similar to that of Salvinorin A, another natural product isolated from the mint Salvia divinorum. We show that Colly functions as a κOR agonist with antinociceptive and antipruritic activity. Interestingly, Colly exhibits biased agonistic activity, suggesting that it could be used as a backbone for the generation of novel therapeutics targeting κOR with reduced side effects.

8
A New Understanding: The Science of Psilocybin

Uusi, varsin pätevältä vaikuttava dokumentti psilosybiinistä terapiavälineenä. Toisaalta vaikuttaa vähän infomercialilta.Lainaus
A New Understanding explores the treatment of end-of-life anxiety in terminally ill cancer patients using psilocybin, a psychoactive compound found in some mushrooms, to facilitate deeply spiritual experiences. The documentary explores the confluence of science and spirituality in the first psychedelic research studies with terminally ill patients since the 1970s.

The recent resurgence of psychedelic research is once again revealing the power of compounds like psilocybin to profoundly alter our understanding of both life and death. As a society we devote a great deal of attention to treating cancer, but very little to treating the human being who is dying of cancer.

Through the eyes of patients, their loved ones, therapists and researchers A New Understanding examines the use of psilocybin in a controlled setting to reduce psychospiritual anxiety, depression, and physical pain. The treatment aims to help the patient understand that a 'good' death is possible, and to help the patient's family deal well with the dying process.

A New Understanding shows patients and their families coming to terms with dying through the skillful treatment of the whole human being. If we can learn to work more skillfully with dying, we will also learn to take better care of life.

9
 • Tarvitsemme löydöksestäsi selkeitä kuvia! Kuvissa tulisi näkyä selkeästi sienen tuore itiöemä sekä ylä- että alapuolelta (siten, että sienen lakki ja heltat näkyvät selkeästi). Voit ladata kuvan joko viestin liitteeksi (valikko löytyy viestikentän alapuolelta) tai ulkopuoliseen kuvienjakopalveluun, esim. imguriin.
  • Ulkopuolisia palveluita käyttäessäsi aseta kuvan osoite [img] [/img] -tagien väliin.
  • Kuvien tunnistetiedot kannattaa poistaa.
 • Kuvaile kasvupaikkaa (ja toimita siitäkin mieluusti kuva). Onko kyseessä niitty, pihanurmikko, laidunmaa, metsänreuna, ojanpenkka, jne.
 • Itiölaskeuman ottaminen on suositeltavaa. Itiöiden värin tietäminen antaa selkeämmän kuvan mahdollisesta lajista.
  • Sienen lakki leikataan varovasti irti jalasta ja asetetaan valkoiselle paperille.
  • Lakin päälle laitetaan pieni käännetty juomalasi pitämään kosteutta, jotta itiöitä irtoaisi enemmän.
  • Vuorokauden sisällä paperille ilmestyy itiöpölyä väritunnistusta varten.
 • Varren sinertyminen ja suippumadonlakin tapauksessa helposti irtoava lakin kalvo on erinomainen tuntomerkki, ja jos sellaista huomaa, siitä kannattaa mainita.
 • Tarkista, että tunnistuspyyntösi menee sille tarkoitettuun keskusteluketjuun. Myös foorumin pikakeskustelu palvelee tunnistuspyyntöjen kanssa.

10
Vapaa aihe / Parhaita albumeita kokonaisuudessaan
« : Huhtikuu 22, 2015, 18:01 »
999 kyseli tuossa chatin puolella dubisuosituksia, mutta ehti häipymään, ennen kuin ehdin vastaamaan. Tässä kolme kaikkien aikojen kovinta dub-albumia (IMO) - ja samalla aloitus topicille, mihin voimme linkata kokonaisia albumeita (jotka ovat saatavilla streamaus- tai filehostaus-palveluista). Jos vaikka joltain puuttuu soundtrackit tripiltä tai illalliselta, tämä topic pelastaa. Vain oikeasti vitun hyviä albumeita! Sanotaanko vielä vaikka, että ei mielellään yli kolmea albumia ja/tai yli kolmea tuntia musiikkia per postaus, ja jonkinlainen alustus olisi paikallaan. Nämä nyt on dub-reggaeta genren kultavuosilta:
11
Käyttökokemukset / Toleranssi?
« : Lokakuu 03, 2011, 21:21 »
Syntyykö sienille toleranssia, joka estää käytön peräkkäisinä päivinä?

(Pyydän, että kerrotte kokemuksistanne, ettekä pelkästään olettamuksista. Kaikki kokeiluihin liittyvä anekdoottinen aineisto tuntuu tärkeältä.)

Kaikki psykedeelit aiheuttavat serotoniinireseptoreissa ns. akuuttia vaimennussäätelyä, eli toisinsanoen psykedeelimolekyylejä sitovat reseptorit asettautuvat joksikin aikaa lukkoon, jolloin seuraavan annoksen tulee olla tuhdimpi.

Itse olen aina pitänyt psilosiinisienten kanssa välipäiviä (lukuunottamatta yhtä kertaa, josta lisää myöhemmin), mutta tässä ihan viime aikoina olen lukenut anekdootteja esim. siitä, että jotkut ovat syöneet sieniä parisen viikkoa putkeen ja sitten seonneet.

Yks luottojäbä (joka mun silmissäni on äärimmäisen kokenut sienten käyttäjä ja myös äärimmäisen kykeneväinen arvioimaan omaa kokemustaan) kertoi tuossa taannoin nauttineensa ensin yhtenä päivänä isomman annoksen ja sitten heti seuraavana päivänä vähän pienemmän määrän - ja kas kummaa, seuraavana päivänä trippi oli vähän vahvempi. En tosin ole vielä muistanut kysyä alkoholin tai muiden monoamiinioksidaasiin vaikuttavien ainesten käytöstä laisinkaan. Ja kuka nyt sienten psilosybiinipitoisuuksia tietää?

Vaikuttaa siltä, että psykedeelin vaikutusaika vaikuttaa todella paljon siihen, miten pitkään reseptorien vaimennussäätely kestää: N,N-DMT:tä (vaporisoituna vaikutusaika ~5 minuuttia) voi ottaa vaikka kymmenen kertaa päivän aikana ja se toimii aina yhtä lujaa. 2C-P:n kanssa (vaikutusaika +10 tuntia) joudun pitämään vähintään kolmen päivän tauon.

2C-B:n vaikutusaika on suht sama psilosiinin kanssa - oraalisesti otettuna se toimii noin neljästä kuuteen tuntiin ja nokitettuna pari tuntia. Oon onnistuneesti ottanut sitä neljänä päivänä putkeen ilman minkäänlaista hiipumista vaikutusten intensiteettien suhteen.

Viime viikonloppuna otin 0.6 grammaa P. semilanceataa perjantaina 18 mg 2C-P:n päälle ja heti seuraavana La-Su aamuyönä 0.4 grammaa. Toimi mielestäni ihan huomattavalla tavalla; virkenin ja rentouduin. Olin tosin valvonut jo pari vuorokautta.

12
VAROITUS!

SINITYVIKUUPIKKA MUISTUTTAA MONIA TAPPAVAN MYRKYLLISIÄ SIENILAJEJA JA VIRHEELLISESTI TUNNISTETTUJEN SIENTEN KÄYTTÄMINEN VOI JOHTAA KUOLEMAAN TAI VAKAVAAN SISÄELINVAURIOON.

LAJIN KERÄÄMISTÄ JA KÄYTTÖÄ SUOSITELLAAN VÄLTTÄMÄÄN.Sinityvikuupikka
Pholiotina cyanopus (ent. Conocybe cyanopus)

Sinityvikuupikka sisältääkin näemmä ihan kunnollisia määriä tryptamiineja. Beugin ja Bigwoodin mukaan sisältää 0.93% psilosybiiniä (mutta ei psilosiiniä), Gartzin mittaukset sanoo 0.78-1.01% psilosybiiniä sekä 0.12-0.20% baeokystiiniä, Christiansen et al. mainitsee määräksi 0.33-0.55% psilosybiiniä ja Ohenoja et al. 0.45% psilosybiiniä.

Ilmeisesti ovat siis stydeimpiä suomalaisia psilosybiinisieniä heti suippumadonlakkien jälkeen. John W. Allenin mukaan sopiva annostus on 40-50 pienehköä sientä tai gramma kuivana.

Lakki on 0,3-2,5 cm leveä, kupolinmuotoinen, joka kasvaessaan laajenee kuperaksi. Kanelinvärinen, reunus läpisäteinen ja raidallinen.

Heltat ovat levällään, kiinnittyneenä varteen, ruosteenvärisiä ohuella vaaleammalla reunuksella.

Jalka 2-4 cm pitkä ja 0,1-0,15 cm paksu. Jalan tyvi maidonvalkea, joka muuttuu ripeästi sinertäväksi (bruising) keräämisen jälkeen.

Itiölaskeuma ruosteenruskea.

Kasvuympäristöksi mainitaan kuivat niityt ja kedot, puistot, pihamaat ja puutarhat sekä ruderaattialueet, tienvierustat ja ratapenkereet. Rinnakkaislajeina on havaittu rahkasammalta ja valkoapilaa. Helttasienten ja tattien levinneisyystaulukon sekä varmistettujen havaintojen mukaan lajia on tavattu Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Etelä-Hämeessä, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.


Pholiotina cyanopus. Huom: Kuvassa näkyy vähän huonosti tyvien sinisyys.Linkki korjattu osoittamaan toimivaan osoitteeseen. Terveisin ylläpito

VAROITUS!

SINITYVIKUUPIKKA MUISTUTTAA MONIA TAPPAVAN MYRKYLLISIÄ SIENILAJEJA JA VIRHEELLISESTI TUNNISTETTUJEN SIENTEN KÄYTTÄMINEN VOI JOHTAA KUOLEMAAN TAI VAKAVAAN SISÄELINVAURIOON.

LAJIN KERÄÄMISTÄ JA KÄYTTÖÄ SUOSITELLAAN VÄLTTÄMÄÄN.

Sivuja: 1